The Nature of Body Movement.

Metoda NBM (The Nature of Body Movement.) jest autorską metodą, która powstała w oparciu o lata praktycznych doświadczeń i wiedzy w zakresie kultury fizycznej, gimnastyki korekcyjnej oraz medycznego treningu personalnego.

Koncepcja metody NBM jest następstwem obserwacji w zakresie zdrowia ogółem oraz identyfikowania kolejnych chorób jako chorób cywilizacyjnych i ich oddziaływania na społeczeństwo. Metoda NBM wykorzystuje założenia i techniki Hatha Jogi oraz metod Pilatesu i Butejki. Konkretne postawy (Asany), ćwiczenia ruchowe oraz techniki oddechowe pozwalają na integrację ruchu ciała z prawidłowym oddechem, wpływając na poprawę postawy ciała, odciążenie kręgosłupa, wzmocnienie mięśni, a także obniżenie poziomu stresu. Metoda ta udowadnia, iż farmakologia wsparta terapią opartą na odpowiednio skomponowanych ćwiczeniach fizycznych, będzie przynosiła lepsze rezultaty niż działanie stricte jednokierunkowe.

Idea metody NBM i sposób jej realizacji zostały zweryfikowane w ramach testów prowadzonych do pracy naukowej pt. „Wpływ metody NBM na poprawę jakości życia u pacjentki chorującej na astmę oskrzelową”,