Terapia Ruchem -The Nature of Body Movement.

Terapia ruchem jest jedną z dziedzin rehabilitacji medycznej, odnosi się do szerokiego zakresu wschodnich i zachodnich praktyk, opartych na uważnym ruchu, stosowanych do zsynchronizowanego leczenia umysłu, ciała i ducha.

Metoda NBM (The Nature of Body Movement) jest autorską metodą, która powstała w oparciu o lata praktycznych doświadczeń i wiedzy z zakresu medycyny, terapii oraz kultury fizycznej.

Koncepcja metody NBM jest następstwem obserwacji w ogólnym  zakresie zdrowia oraz identyfikowanie powstających różnych zmian chorobowych w jego obrębie wraz z ich wpływem  na życie  jednostki oraz całej populacji.  Metoda NBM wykorzystuje m. in. Jogę, Pilates, Tai chi, Qigong, Metodę Feldenkraisa, Rehabilitację oraz Metodę Treningów Oddechowych Butejki.

 

NBM wykorzystuje konkretne postawy, ćwiczenia ruchowe oraz techniki oddechowe pozwalając na integrację ruchu całego ciała wraz z prawidłowym oddechem, wpływając poprzez to na poprawę postawy ciała, wzmocnienie mięśni, a także obniżenie poziomu stresu co przekłada się na polepszenie standardu i jakości życia.

Terapie oparte na ruchu z natury promują witalność i dobre samopoczucie, zachęcając do aktywnego uczestnictwa we własnym zdrowiu. W znacznym stopniu poprawiają umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i społeczne, ułatwiają okazywanie emocji, znakomicie pomagają radzić sobie ze stresem,a tym samym budują podstawy udanej, trwałej i pozytywnej poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego.

Terapie ruchem stosowane w połączeniu z medycyną konwencjonalną, pozwalają lekarzom oferować kompleksowe plany leczenia, skoncentrowane na pacjencie. To holistyczne podejście ucieleśnia istotę medycyny fizykalnej i rehabilitacji poprzez zniwelowanie deficytów zdrowotnych, maksymalną poprawę funkcji pacjenta i jakości jego życia (QOL).

Metoda NBM udowadnia, iż farmakologia wsparta terapią opartą na odpowiednio skomponowanych ćwiczeniach fizycznych, będzie przynosiła lepsze rezultaty niż działanie stricte jednokierunkowe.

Zgodnie z tym podejściem, lecząc pacjenta niezbędna jest troska nie tylko o jego ciało, ale również umysł, duszę i emocje, które wzajemnie wpływają na siebie. Konsekwencją takiego stanowiska jest wniosek, ze terapia powinna oferować pacjentowi szansę na „stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub kalectwa” – jak definiuje zdrowie Światowa Organizacja Zdrowia.

Idea metody NBM i sposób jej realizacji zostały zweryfikowane w ramach testów prowadzonych do pracy naukowej pt. „Wpływ metody NBM na poprawę jakości życia u pacjentki chorującej na astmę oskrzelową”,